Privacy Policy

De Zundappman is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Zundappman houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met De Zundappman, legt De Zundappman gegevens vast. De Zundappman gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en/of het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt De Zundappman gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden activiteiten, (nieuwe) producten en diensten van De Zundappman. Hierbij tracht De Zundappman rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken in uw account. U kunt ook bij het aanmaken van het klanten account aangeven of u deze informatie wilt ontvangen.

Link partners De Zundappman

Op de website kunt u een aantal links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan De Zundappman geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Wijzigingen

De Zundappman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van De Zundappman.